O spektaklu


Na 13 grudnia 2021 r. przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Dla zaangażowanych w proces twórczy artystów i młodych ludzi jest to okazja by wrócić do tych wydarzeń, albo w wypadku młodych – poznać je – i spojrzeć na nie z innej, być może zaskakującej perspektywy.

Story Lab 1981. STAN WOJENNY jest międzypokoleniowym projektem teatralnym, powstałym na styku działań artystycznych, historii i działań społecznych. W jego ramach młodzi ludzie spotkali się i przeprowadzili wywiady z wieloma rozmówcami i rozmówczyniami, dotyczące ich pamięci o stanie wojennym. Szczególnie interesująca okazała się perspektywa osób funkcjonujących w okresie przełomu historycznego “pomiędzy” – pomiędzy władzą a opozycją – praktycznie nieobecna w powszechnej narracji. Nie wszyscy bowiem byli w czasie stanu wojennego heroicznymi działaczami i działaczkami Solidarności, jednak wydarzenia tego okresu dotykały wszystkich.

Widzowie i widzki spektaklu będą uczestniczyć w serii rozmów, które pozwolą im spojrzeć na znane fakty inaczej, a pewnie i w takich, które każą zmierzyć się z tym, co wyparte i pominięte w narracji historycznej.

Postaci


Twórcy i twórczynie


REŻYSERIA: Wojciech Faruga
MUZYKA: Sebastian Świąder
CHOREOGRAFIA I RUCH SCENICZNY: Krystian Łysoń
PEDAGOG TEATRU: Michał Domański
OBSADA: Matylda Dworakowska, Patrycja Feliszek, Antek Frączek, Karolina Gosk, Hania Jermakowicz, Zocha Kacprzak, Paulina Kaniewska, Agata Krawczyk, Julia Kucińska, Julia Mazur, Zuza Piwowar, Jan Rogaliński, Zofia Zyblewska

O projekcie


„Story Lab 1981. STAN WOJENNY” jest w swojej formule kontynuacją realizowanych od lat przez Polski Ośrodek ASSITEJ projektów międzypokoleniowych, składających się z cyklu warsztatów i spektaklu teatralnego angażującego całe rodziny i budującego dialog międzypokoleniowy. Młodzi uczestnicy warsztatów zostają przeszkoleni w dziedzinie zbierania opowieści oraz prowadzenia wywiadów, które następnie realizują w obrębie członków swoich rodzin lub innych „dorosłych” świadków historii. W oparciu o zebrane relacje finalnie powstaje spektakl teatralny spajający perspektywę historyczną i osobistą i odnoszący je do refleksji i doświadczeń uczestników. Scenariusz spektaklu oparty zostaje zarówno na zebranych historiach jak i związanych z nimi miejscach, a przygotowane na bazie zarejestrowanych wywiadów materiały audio i wideo stają się integralną częścią spektaklu.


W 2021 roku na tematem wywiadów i spektaklu stał się stan wojenny widziany w perspektywie osobistej, jednostkowej. Projekt wpisuje się w obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Materiały do pobrania


Scena 05

Scena 08

Soundcloud

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Organizator

O

Współorganizatorzy

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki

O

Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich

O

Dom Spotkań z Historią

O